Welkom

Binnenvaart RI&E

Handleiding-digitale-RIE-tool-Binnenscheepvaart
Download de handleiding, klik op de afbeelding hierboven (V3.0-20191029)

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Voor de binnenvaart branche is er een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ontwikkeld die, rekening houdend met de verschillende scheeps- en ladingtypen, erkend is door het Steunpunt RI&E Instrumenten. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een kerndeskundige. De branche RI&E is namelijk al getoetst. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

De RI&E is door de Arbo-werkgroep van werkgevers en werknemers ontwikkeld, deze groep bestaat uit Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Nautilus International. In de werkgroep wordt samengewerkt aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is er deze handige interactieve tool ontwikkeld die het maken en bijhouden van een RI&E vereenvoudigt in een online omgeving. Als lid van KBN kunt u inloggegevens aanvragen door mailen naar arbo@binnenvaart.nl of bellen met de helpdesk, telefoonnummer 0787820565.

Niet-aangesloten ondernemingen kunnen gebruik maken van de statische Branche RI&E Binnenvaart (Pdf), maar moeten wat meer tijd erin investeren.
U kunt zich natuurlijk ook aansluiten bij een professionele werkgeversorganisatie en van diverse andere voordelen en ondersteuning gebruik maken.

Voor werknemers en werkgevers is er ook de Arbo handreiking Binnenvaart. In de Arbo handreiking worden verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven. De kern van de handreiking vormt de Arbocatalogus, de beschrijving hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.
In de Arbo handreiking zijn de volgende zaken opgenomen:

  1. Europese regels
  2. De Arbocatalogus volgens de Nederlandse Arbowet
  3. Richtlijnen voor onze sector beschreven door sociale partners

Per 31 juli 2020 is de nieuwe RI&E actief gezet, mocht u interesse hebben in de wijzigingen t.o.v. de vorige versie dan kunt u het wijzigingsdocument aanvragen via arbo@binnenvaart.nl.

Aan de slag met de RI&E

Stap 1: Intake (relevantie)
Welk type schip gaat u beoordelen?
Hefbaar stuurhuis en/ of gevaarlijke stoffen?

Stap 2: Inventarisatie
Welke risico’s spelen er in uw organisatie?
Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

Stap 3: Evaluatie en Plan van Aanpak
Hoe groot is het risico?
Risico’s sorteren: de belangrijkste boven aan
Hoe gaat u uw risico’s aanpakken?
Wie doet wat, en wanneer?

Stap 4: Aan de slag met het Plan van Aanpak!